หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดซ่อมวางท่อน้ำประปา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๙๔๙ สระบุรี ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ รหัส ๔๘๐-๕๔-๐๐๑๕) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๓๑๐๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69