หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ป ๗๒๐๑ สระบุรี ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ป ๗๒๐๑ สระบุรี ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ฝาถังไฟเบอร์) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๑) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น เพื่อศึกษาดูงาน จ.เพชรบุรี ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายาว (โรงเรียนวัดนายาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51