หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศเทศบาลตำบลนายาว เรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]จ้างรถแบ็คโฮขุดวางท่อประปาบริเวณหมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๙๔๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างอาหารกลางวัน ศพด.วัดนายาว เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]จ้างรถแบ็คโฮขุดทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2