หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนายาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนายาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสระลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสระลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลปั๊มน้ำบาดาล ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๙๒๐๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40