หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลตำบลนายาว ที่ 170/2563 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลนายาว ที่ 85/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนายาว เรื่อง รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลนายาว ที่ 68/2562 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 16 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3