หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนุกูล ยืนยง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนายาว
โทร : 081-991-8454


นายนุกูล ยืนยง
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-991-8454
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเนตรชนก วังสระ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-984-3524


นางกฤษณา กุณนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-801-7314


นายพันทวี จุลจำเริญทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 092-995-8650


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา